ឯកឧត្ដម ម៉ក់ ពេជ្ជរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អមដោយ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ «ក.ប.ប.» និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលមានវិការៈ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ឡេង សេង រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្ដម ម៉ក់ ពេជ្ជរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អមដោយ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ «ក.ប.ប.» និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលមានវិការៈ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ឡេង សេង រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

សូមរំលឹកដែរថា កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលមានវិការៈ មានរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី៩-១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217295.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217480.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217706.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217851.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217684.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217725.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217767.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217806.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217737.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217585.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217913.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217876.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217794.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217680.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602217846.jpg