ឯកឧត្ដម ម៉ក់ ពេជ្ជរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អមដោយ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ «ក.ប.ប.» និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលមានវិការៈ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្ដម ម៉ក់ ពេជ្ជរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អមដោយ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ «ក.ប.ប.» និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលមានវិការៈ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600682976.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683053.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600682710.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683015.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683214.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683191.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683128.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683086.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683154.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683365.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683177.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683050.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683074.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683323.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683173.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720600683285.jpg