លោកជំទាវ តាន់ ទេពីកណ្ណិកា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងចុងក្រោយ នៃយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២១-២០៣០

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លោកជំទាវ តាន់ ទេពីកណ្ណិកា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងចុងក្រោយ នៃយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២១-២០៣០ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ បណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីតំណាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលក្នុងការធ្វើកំណែកែប្រែលើសេចក្ដីព្រាងបន្ថែមទៀត។

(Phnom Penh): On the afternoon of Monday, 13 May 2024, at the National Bank of Cambodia, Her Excellency TAN Tepikanika, Under Secretary of State of Commerce, high representative of Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, attended the meeting discussion on the draft of the Financial Sector Development Strategy 2021–2030, presided by Her Excellency Dr. CHEA Serey, Governor of the National Bank of Cambodia.

The meeting was also attended by representatives of the Ministry of Economy and Finance of Cambodia, the Ministry of Post and Telecommunications, and members of the Financial Sector Development Steering Committee to gather inputs for the amendment of the draft strategy.  

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715762252483.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715762252589.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715762252630.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715762252529.jpg