លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

  (ទីក្រុងសេអ៊ូល, សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ)៖ នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ (KIPO) ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាសំខាន់ៗ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។   

ក្នុងឱកាសនៃជំនួបខាងលើ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង KIPO ដែលបានផ្តល់លទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាពិសេស ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង KIPO ដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ។ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការបន្តពង្រឹងកិច្ចការពារ និងការអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ការច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង និងស្មើភាព តាមរយៈការដាក់ចេញគោលនយោបាយជាតិស្តីពី កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ ដើម្បីជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាពិសេសគឺបង្កើតក្របខ័ណ្ឌទូទៅ និងភាពបត់បែនក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce met with the Korean Intellectual Property Office (KIPO) in Seoul, Republic of Korea.

(Seoul, Republic of Korea): In the afternoon of Monday, May 13, 2024, Her Excellency Cham Nimul, Minister of Commerce and Chairperson of the National Committee for Intellectual Property, led the Cambodian delegation to meet with Korean Intellectual Property Office (KIPO) for the purpose of discussing and exchanging views on key issues, enhancing intellectual property (IP) cooperation training.

In the meeting, Her Excellency Minister highlighted the importance of cooperation between the Ministry of Commerce and KIPO, which yielded remarkable results over the years particularly the signing of the Memorandum of Understanding on Intellectual Property Cooperation, which is scheduled to be signed in the presence of the Leaders of the two countries. Her Excellency Minister also highlighted the Royal Government of Cambodia's commitment to further strengthening the protection and implementation of IP to promote the development of new products and services, creation and innovation to ensure a fair and competitive business and investment environment through the National Intellectual Property Policy 2023-2028 as a roadmap for IP development.

During this meeting, the two sides signed a Memorandum of Understanding to strengthen intellectual property cooperation, especially to establish a general framework and flexibility in facilitating bilateral cooperation in the field of intellectual property.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761143716.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144212.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144044.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144092.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144163.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144309.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144082.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761144245.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761158643.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761159102.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761158933.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761159000.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1715761159028.jpg