លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានទទួលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Okello Oryem Henry អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសាធារណរដ្ឋអ៊ូហ្កង់ដា ដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងកម្ពុជា-អ៊ូហ្កង់ដា

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានទទួលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Okello Oryem Henry អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសាធារណរដ្ឋអ៊ូហ្កង់ដា ដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងកម្ពុជា-អ៊ូហ្កង់ដា។

  (Phnom Penh): On the morning of Monday, 5 February 2024, at the Ministry of Commerce, Her Excellency TEKRETH Kamrang, Secretary of State of Commerce, High Representative of Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, received a courtesy call from His Excellency Okello Oryem Henry, State Minister for Foreign Affairs of the Republic of Uganda to promote and enhance trade and investment cooperation between Cambodia and Uganda.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279281825.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279281978.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279282052.jpg