ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
អត្រាប្តូរប្រាក់   Exchange Rate
កាលបរិច្ឆេទ Date: 28/08/2014
អត្រាគោល Base Rate: 4,065 KHR/USD
រូបិយប័ណ្ណ
ឯកតា
ទិញ
លក់
Currency
Unit
Buy
Sell
ដុល្លារអូស្ត្រាលី -AUD
1
3,795
3,833
យ៉ន់ចិន -CHY
1
662
668
អឺរ៉ូ -EUR
1
5,363
5,416
យេនជប៉ុន -JPY
100
3,914
3,953
បាតថៃ -THB
1
127
129
ដុងវៀតណាម -VND
1000
192
194
អង្គភាពក្រោមឱវាទ Our Organizationអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 368
ម្សិលមិញ   Yesterday: 914
សរុប   Total: 1,214,618
ព័ត៌មានថ្មីបំផុត   Latest News
 
ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក  
  27 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister and Minister of Commerce meets with ASEAN-US Business Council
ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច នៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច ទូលំទូលាយ តំបន់លើកទី៣ នៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  
  27 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce attends the 2nd Ministerial Meeting on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)At Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar
ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន-កាណាដា លើកទី៣ នៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  
  27 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce participates in the 3rd ASEAN Economic Ministers and Canada Meeting At Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar
ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី៦ នៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  
  27 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce participates in the 6th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting At Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar
ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េនៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
  26 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce Participates in 11th ASEAN-Economic Ministers and the Minister of Trade, Industry and Energy, Republic of Korea
ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន នៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
  26 August H.E Sun Chanthol, Senior Minister and Minister of Commerce Participates in the 13th ASEAN-Economic Ministers and the Minister of Economy, Trade and Industry of Japan At Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar
ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច នៃសាធារដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅទីក្រុងណៃពិដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
  26 August H.E Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce participates in the 13th ASEAN-Economic Ministers and the Minister of Commerce of the People’s Republic of China At Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar
ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន លើកទី១២
  25 August H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Commerce Participates in 12th ASEAN Economic Community Council Meeting
ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ប្រកាស ស្ដីពីការរបៀចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក 
ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ប្រកាស​ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិព័រណ៍សម្លៀកបំពាក់ "The Apparel Sourcing Show 2014" ដែលគ្រោង នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
  21 July Announcement on "The Apparel Sourcing Show 2014" which will be held from September 15-18, 2014 in Paris, France
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិព័រណ៍សម្លៀកបំពាក់ "The Apparel Sourcing Show 2014" ដែលគ្រោង នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
  21 July Announcement on "The Apparel Sourcing Show 2014" which will be held from September 15-18, 2014 in Paris, France
ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន
ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍
ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម
ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំប្រព្រឺត្តទៅរបស់ នាយកដ្ឋានអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក
ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  

Darena Group

Smart International Consulting

RAF International Forwarding

Helistar Cambodia helicopter charter company

Air Express Worldwide Inc.

Fii&Associates
ទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
តម្លៃទំនិញ Product Price
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map