សិក្ខាសាលាស្តីពីភាពជាដៃគូរដ្ឋ-ឯកជននៃសាលាវិជ្ជាជីវៈម្ហូបអាហារ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការកសាងសមត្ថភាពដល់អ្នកទទួលផលពីគម្រោងលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដោយផ្តោតជាពិសេសលើការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ការរៀបចំផលិតផល ទីផ្សារ និងការអនុវត្តល្អបំផុតលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។”

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមកម្មវិធី EIF CEDEP II

អគ្គនាយកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ សន្យាគាំទ្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីចម្អិនម្ហូបតាមបែបទំនើប ដើម្បីលើកកម្ពស់ទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលិតផលជលផលកម្ពុជា

ក្រុមការងារកម្មវិធី EIF ES និង SIDA បានបំពេញបេសកកម្មការងារអនុវត្តគម្រោងក្រោមជំនួយ EIF

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងUNDP បានផ្តើមពិភាក្សាបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍវិស័យដំឡូងមី តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ និងវឌ្ឍនភាពខ្សែសង្វាក់តម្លៃ

ថ្ងៃទី០៩ - ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ - សិក្ខាសាលាស្តីពីការឆ្លើយតបចំពោះរបាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្ម៖សុវត្ថភាពចំណីអាហារ ការវេចខ្ចប់ ស្លាកសញ្ញា និងភស្តុភារ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៧៖ សិក្ខាសាលាស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍវិស័យដំឡូងមី តាមរយៈការភ្ជាប់ទីផ្សារ និងវឌ្ឍនភាពសង្វាក់តម្លៃ, ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ​២០១៧៖ សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្រ្ជាបគម្រោងជំរុញទីផ្សារកសិករខ្នាតតូច​ (AIMS) និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី​ Trade SWAp, ខេត្តកំពង់ចាម

ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦៖ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់SSC-TD-TRI លើកទី២៧, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី​៨ - ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦, សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពីកម្មវិធី EIF ជំហាន ២ក្រោមប្រធានបទ «លើកកម្ពស់តម្លៃថវិកា»,​ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី Trade Sector Wide Approach, EIF CEDEP II, សណ្ឋគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី ២៤ តុលា ឆ្នាំ​២០១៦៖​ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល និងភាពជោគជ័យរបស់កម្មវិធី EI (Tier 1 & Tier 2)

ថ្ងៃទី​១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ - កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ចកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មលើកទី ២៦ (SSC-TD-TRI)

ថ្ងៃទី ៨-​៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ - សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារ នៅខេត្តសៀមរាប

2016 09 11th - Trade SWAp, EIF CEDEP II Project Finding, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

Dissemination Regional workshop on Trade SWAp, EIF CEDEP I Project finding, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

2016 07 13th, Trade SWAp, EIF CEDEP II Project Finding, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

2016 06 21st, The 25th SSC-TD-TRI

24 March 2016, 43rd IC Meeting

Project Formulation and M & E Training of CEDEP I & II

ការផ្សព្វផ្សាយអភិក្រមគ្របដណ្តប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

2016 05 11th, Wrap-up meeting TDSP Implementation Support Mission

The 3rd Project Steering Committee Meeting, CEDEP II, Marine Fishery Component

2016 05 03rd - Kick-Off Meeting TDSP Implementation Support Mission

2016 04 04th, Dissemination Workshop on Cambodia’s Trade SWAp, TDSP, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

31 March 2016, The Ministry of Commerce and Development Partners Pledging Conference to introduce MTP 2016-2020

29 March-01 April 2016, ENHANCED INTEGRATED TRUST FUND, TRUST FUND MANAGER A JOINT EIF ES –TFM SUPERVISION MISSION for Tier 1 and CEDEP I & CEDEP II (Tier 2)

29-31 March until 01 April 2016, Executive Secretariat and Trust Fund Manager's supervision mission

24 March 2016, The Enhanced Integrated Framework (EIF) Tier 1 Final Evaluation

21 March 2016, The Mid-term Evaluation of Cambodia Export Diversification and Expansion Programme (CEDEP) II

Showcase Cambodia’s silk sector and its role in poverty reduction and women’s economic empowerment

Dissemination Regional workshop on Trade SWAp, EIF CEDEP I Project finding, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

2016 02 25th, 24th SSC Meeting

Training Workshop on Trade Policy & Sustainable Development in Cambodia

2016 02 25th, Project Steering Committee (PSC)

2016 02 11th, 42nd IC Meeting

A study visit by Division of International Studies & Graduate School of International Studies, Korea University

LCT TEKRETH Kamrang, Secretary of State, EIF Focal Point, Ministry of Commerce, Led CEDEP I – High Value Silk and DICO teams to Visit to High Value Silk Project Beneficiaries at Prek Chrey Leu Village, Prek Ronteah, Pearang District, Prey Veng Province

EIF-MIEs Quarterly Meeting (Q1 2016)

5th NIU Exchange Programme (Cambodia – Laos – Myanmar)

2015 November 17th, 23rd SSC Meeting

2015 November 11th - 12th , M&E and communication training on Tier 2 and trade SWAp focus on PPP and Tourism

2015 November 06th, Workshop on Contract Farming and Its Application in Cassava Production and Export

2015 November 05th, 41st IC Meeting

2015 October 02nd - Wrap-up meeting of Medium Term Plan Formulation

2015 October 02nd - Wrap-Up Meeting for World Bank Supervision Mission

2015 September 30th - ACAC Board Meeting

2015 September 30th - Preliminary Wrap-up Meeting Between DICO, WB and EU-Rom

Join Mission of Trade Development Support Program Implementation Support Mission and EU-Results Oriented Mission (EU-ROM) September 22 to October 02, 2015

លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា ជួបសំដែងការគួសម នឹងជំរាបលាក្នុងឱកាសកម្មវិធីលើកទី ៤២ ឆ្នាំ ២០១៥

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញា រវាង DICO និង IAs

77 Officials Attend Regional Workshop on Trade SWAP and EIF’s CEDEP 1 and 2 in Battambang

1st Project Steering Committee Meeting, CEDEP II ACAC Component

2015 ANNUAL NIU RETREAT

2015 August 10th - The 22nd Sub-Steering Committee on Trade Development and Trade Related Investment (SSC-TD-TRI)

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៤០ របស់គណកម្ម ការអនុវត្តគម្រោង (IC)

CEDEP I HIGH VALUE SILK COMPONENT ORGANIZES FIRST STAKHOLDER CONSULTATION WORKSHOP

Shift360 ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយ ភ្នាក់ងារជាតិ និងមុខរបរ

2015 -7 06th - Presentation at MoC weekly meeting

29 June to July 02 2015 - Ministry of Commerce delegation attends The 5th Global Review of Aid-for-Trade, Geneva, Switzerland

Lead implementing entities share progress on Cambodia’s export diversifiation and expansion programme implementation and define priority areas of support

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៥ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥, កិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាជាមួយនាយកដ្ឋាន កសិរុក្ខកម្ម និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលជលផល ប្រទេសវៀតណាម

June 04th, 2015, Seminar on Business Opportunities with United Nations

2015 June 03rd - The 21st Sub-Steering Committee on Trade Development and Trade Related Investment (SSC-TD-TRI)

May 28th - 29th 2015, Dissemination Regional workshop on: Trade SWAp, EIF CEDEP I&II Project finding, Monitoring and Evaluation, Results and Impacts

CEDEP II ACAC COMPONENT – IMPLEMENTATION KICK-START MEETING

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៩ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

CASSAVA EXPORTER AND PROCESSOR FROM PAILIN AND BATTAMBANG PROVINCES SHARED EXPERIENCES AND CONCERNS WITH THE MINISTRY OF COMMERCE IN PHNOM PENH

បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យTier 1 and CEDEP I & CEDEP II (Tier 2)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្តើមរៀបចំ ផែនការរយៈពេលមធ្យមរបស់ ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០

2015 03 30th - Launch of Automation of Certificate of Origin

ឯកឧត្តម ផៃឡាំ ឧត្តមខាំ ប្រគល់មេដាយមិត្តភាព និងលិខិតសរសើរជូន ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

វេទិកាសកលនៃកម្មវិធី EIF នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

A study visit by Mr. Peter Cederblad, SIDA in Stockholm on "EIF Projects Implementation in Cambodia"

2015 03 05th - EIF-CEDEP Quarterly Meeting

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីយន្តការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន

ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ កិច្ចប្រជុំលើកទី២០ របស់ អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

2015 02 17th - The 38th Implementation Committee Meeting

2015 02 13th - Traininig on Communication for Implementing Agencies of TDSP and EIF

ថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារ របស់ប្រទេស Vanuatu (EIF Country) ដើម្បីស្វែងយល់ ពីជំនួយពាណិជ្ជកម្ម ការអនុវត្តកម្មវិធី EIF ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងអភិក្រមគ្រមដណ្តប់លើ វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារ របស់ក្រុមការងារមកពី សកលវិទ្យាល័យសិក្សារអន្តរជាតិ មហាវិទ្យាល័យកូរ៉េ ដើម្បី ស្វែងយល់ពីជំនួយពាណិជ្ជកម្ម ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងអភិក្រមគ្រមដណ្តប់លើវិស័យ ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

EIF Core Team and Liaison Officials from Government Line Ministries Received Training on Trade and Development, Monitoring and Evaluation, and Communication

នៅសៀមរាបថ្ងៃទី ១៥ - ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ វគ្គ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការត្រួត ពិនិត្យវាយតំលៃ និងទំនាក់ទំនង

ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៧ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

Awareness Raising and Outreach Workshop

4th Laos-Cambodia Exchange Program Luangprabang, Lao PDR 4-5 December 2014

កិច្ចប្រជុំ 19th SSC នឹង កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារបេសកម្ម ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង⁣ TDSP

ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៦ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

Awareness Raising Workshop on “SWAp, EIF and CEDEP for Liaison Officers and Core Teams”

World Bank Implementation Support Mission Kick-off Meeting, 27 Oct 2014

ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពី សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៥ ដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ២០១៥

គម្រោងសមាសភាពជលផលសមុទ្រ ជំហានទី ២ បានសម្ភោធ ដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រុមហ៊ុន CrimsonLogic Pte., Ltd.(ប្រទេសសឹង្ហបុរី) ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតប្រព័ន្ធ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ

UNIDO launches “Cambodia Export Diversification and Expansion Programme (CEDEP II): Export of Marine Fishery” project

សិក្ខាសាលាស្តីពី កម្មវិធីគោលថ្នាក់ជាតិលើបញ្ហា ភស្តុភារពាណិជ្ជកម្ម៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី បាន កត់សម្គាល់អំពី ភាពចាំបាច់ ក្នុងការកែទម្រង់បញ្ហា ភស្តុភារ ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង របស់កម្ពុជា នៅក្នុងតំបន់

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ របស់ អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៤ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

EIF-TFM Supervision Mission 14-18 July 2014

ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤, សិក្ខាសាលាស្តីពី ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍កម្ពុជា ការវាយតម្លៃ និងទិសដៅ

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៣ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៧ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

May 23, 2014, Trade SWAp Governance Framework

ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣២ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣១ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹង វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម SSC.TR.TI លើកទី១6

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតំលៃ"

កម្មវិធីពង្រីកនិងការធ្វើពិពិធកម្ម នាំចេញកម្ពុជា II

OFFICIAL LAUNCH OF CAMBODIA’S DIAGNOSTIC TRADE INTEGRATION STRATEGY (DTIS) 2014-2018

ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ កិច្ចប្រជុំលើកទី៣០ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង សម្រាប់រៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រ សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣ - ២០១៨

ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន២០១៣ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបស់ធនាគារពិភពលោក ជាមួយ⁣នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍

Trade SWAp, ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអនុវត្តន៍ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម លើកទី២៩

ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម អានបន្ត

ថ្ងៃទី២៤ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៣ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍន៍សូត្រ

ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ D/ICOផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មតាមខេត្ត

កិច្ចប្រជុំដើម្បីវាយតម្លៃគម្រោងសំណើកម្មវិធី CEDEP II

ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១២ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ៖ ជោគជ័យរបស់កម្ពុជា គឺរៀនផង អនុវត្តន៍ផង

កិច្ចប្រជុំដើម្បីសាងយុទ្ធសាស្រ្តសមាហរណកម្ម វិភាគពាណិជ្ជកម្មថ្មី

ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី២៣ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍បន្តគាំទ្រកម្មវិធី DTIS របស់កម្ពុជា

ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១១ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំពិសេស របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម : គោលការណ៍, លំហូរជំនួយ, និងការចូលរួមរបស់កម្ពុជា

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី២២ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំរួមរបស់ក្រុមការងារសសរស្តម្ភ ស្តីពីការកំណត់ និងរៀបចំនូវសំណើគម្រោងជាយុទ្ធសាស្ត្រ

ថ្ងៃទី១០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី២១ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៨ - ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ គណៈប្រតិភូបង់ក្លាដែស ធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី២០ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី អភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម នៅខេត្ត មណ្ឌលគីរី

ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១០ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរៀបចំបង្កើតគម្រោងនៃគម្រោងពង្រឹង ក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម Tier 2 សម្រាប់កម្ពុជា”

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី១៩-២២ ខែមិនា, ការត្រួតពិនិត្យរបស់ UNOPS

ថ្ងៃទី០៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៧ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១២ កិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី០6 ខែកុម្ភះ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៤ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា កិច្ចប្រជុំលើកទី១២របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី អភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១ រវាង DICO និង IAs និងសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំ ពីការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ"

ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី១១ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១១ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

July 05th, 2011 EIF TIER 1 PROJECT ORIENTATION MEETING FOR NIU LIAISON OFFICERS

ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី៧ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំរបស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី១០ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៩ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ DICO និង គណៈកម្មការអនុវត្តន៍

ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៨ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៧ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៦ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរវាង DICO និង IAs

ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៥ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ របស់អនុកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៤ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី០៣ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

June 15-17, 2010 M&E system and capacity for EIF tier 1 project as part of the Trade SWAp in Cambodia, Three Day Workshop Proposal, Sihanouk Ville

June 04th, 2010 How To Prepare A Bankable Project Proposal

ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី០២ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSP

ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ សិក្ខាសាលាបង្ហាញសមិទ្ធផលនៃគម្រោង ត្រេត/TRADE

ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ កិច្ចប្រជុំលើកទី០១ របស់គណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់អនុវត្ត TDSPស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

  • 7
  • 18
  • 205
  • 7464
  • 943680