អនុក្រឹត្យ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រអនុក្រឹត្យ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃរាជក្រិត្យដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើងនៃអនុក្រឹត្យណាមួយ។

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ៖វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត 17 ៣ 2021
អនុក្រឹត្យស្ដីពី៖ ការកំណត់ប្រភេទ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណដល់អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្ដល់សេវាពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការលើកលែង 01 ៩ 2020
អនុក្រឹត្យស្ដីពី៖ ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ 01 ៩ 2020
អនុក្រឹត ស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 17 ៣ 2020
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការ​ទទួល​ស្គាល់សមាជិកជ្រើសតាំង​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៤ លើកទី១ 16 ៣ 2020
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការ​ទទួល​ស្គាល់សមាជិកការិយាល័យប្រតិបត្តិ​​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា អាណត្តិទី៤ 16 ៣ 2020
អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ 13 ៣ 2020
អនុក្រឹត ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត 12 ៣ 2020
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់អាណត្តិ និងតែងតាំងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ១១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ 18 ១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយករង ចំនួន ០៤ នាក់ 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការ 26 ១១ 2018
អនុក្រិត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រិត្តទៅ នៃគណះកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផល ហាឡាលកម្ពុជា 26 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ 14 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា 07 ៣ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 01 ១២ 2017
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការ 2017 19 ១០ 2017
តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ០៥ រូប 03 ៨ 2017
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់