អនុក្រឹត្យ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រអនុក្រឹត្យ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃរាជក្រិត្យដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើងនៃអនុក្រឹត្យណាមួយ។

អនុក្រិត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រិត្តទៅ នៃគណះកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផល ហាឡាលកម្ពុជា 26 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ 14 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា 07 ៣ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 01 ១២ 2017
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការ 2017 19 ១០ 2017
តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ០៥ រូប 03 ៨ 2017
តែងតាំង និងសម្រួលភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការចំនួន ០៦រូប នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 03 ៨ 2017
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស 22 ២ 2017
អនុក្រឹត្យ-លេខ១៥៦ អនក្រ បក ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ-យុវជន និងកីឡា 02 ៨ 2016
អនក្រឹត្យលេខ១៣៣ អនក្រ បក ស្ដីពី ការបង្កើតការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិ 02 ៨ 2016
អនក្រឹត្យលេខ១៥៥ អនក្រ បក ស្ដីពី ការដំឡើងកម្រិតបណ្ដុុុះបណ្ដាល និងប្រែក្លាយឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះពណ្ដាលវិជ្ចាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង 02 ៨ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤២ អនក្រ បក ស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសវិទ្យាគីរីរម្យ 02 ៨ 2016
អនុក្រឹត្យ លេខ៦៨ អនក្រ បកស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា មួយចំនួន នៃអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ដែលបម្រើឲ្យការងារគោលនយោបាយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 06 ៦ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៧ អនក្រ.តត ស្ដីពីការសុំច្បាប់និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់គ្រប់ប្រភេទរបស់មន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា 12 ៥ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ អនក្រ.តត ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលនិងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា 12 ៥ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៦ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតែងតាំងមន្រ្ដីរាជការ 06 ៥ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៥០១ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតែងតាំងមន្រ្ដីរាជការ 06 ៥ 2016
អនុក្រឹត្យ តាំងស៊ប់ឆ្នាំ២០១៥ 18 ១១ 2015
អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា-បេឡារុស 19 ៥ 2015
ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម - អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ 20 ៣ 2014
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់