សេចក្តីសម្រេច

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសេចក្តីសម្រេច! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃសេចក្តីសម្រេចណាមួយ។

សេចក្តីសម្រេចលេខ៦៤ សសរ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល អនុវត្តន៍ កាតព្វកិច្ចក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 07 ៩ 2016
សេចក្តីសម្រេច លេខ៧០ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ 02 ៨ 2016
សេចក្តីសម្រេចលេខ៤០ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 06 ៦ 2016
សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ដើម្បីជំរុញគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពរួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី 01 ១០ 2015
ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះអភិវឌ្ឍន៏តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ 19 ៦ 2013
ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈ កម្មាធិការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មបាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា 18 ៦ 2013
ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈ កម្មាធិការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មបាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា 12 ២ 2013
ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូគណៈកម្មាធិកាកិច្ចការព្រំដែន វៀតណាម អំពី​បញ្ហាមួយចំនួននៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម 04 ១២ 2012
ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 12 ១១ 2012
ស្ដីពី​ ការបង្លើតគណៈកម្មការៀបចំកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី៤៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ 22 ៦ 2012
លេខ ០២៤ សសរ-ខក - ការកែសម្រួលគណៈកម្មការខេត្ត រៀបចំពិធីប្រណាំងទូកផ្កាចារសមុទ្រ 07 ១២ 2010
ការបងើ្កតគណ:កម្មការចម្រុះដើម្បីរៀបចំបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ 04 ១០ 2010
លេខ ០៣៧ សសរ - ការបងើ្កតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម លើកទី៦(6th CLV Summit) កម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណាម លើកទី៥(5th CLMV Summit) យុទ្ធសាស្រ្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច អាយេយ៉ាវ៉ាឌី-ចៅប្រាយ៉ា-មេគង្គ លើកទី៤(4th ACMECS Summit) ឆ្នាំ ២០១០ 04 ៨ 2010
លេខ ១៣៥ សសរ៖ ស្តីពីការចែករំលែកសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើការចំណាយថវិការបស់គម្រោងការពង្រឹង ក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម 06 ៧ 2010
លេខ 0២៥ សសរ - ការបង្កើត ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បី សម្របសម្រួល រៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្តាខេត្ត ជាប់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម 27 ៥ 2010
លេខ ២១ សសរ៖ ស្តីពី តារតែងតាំងសមាសភាព នៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា 13 ៤ 2010
លេខ ០៧៦ សសរ៖ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ និងក្រុមការងារសម្រាប់ អនុវត្តមូលនិធិពហុភាគី និងសម្របសម្រួលអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 14 ១២ 2009
លេខ ០២៦ សសរ៖ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំគោលការណ៍ នីតិវិធី និងបែបបទសម្រាប់ការប្រឡងផ្ទៃក្នុង ដើម្បីប្តូរក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល 29 ១១ 2009
លេខ ៦២ សសរ៖ ស្តីពីការផ្តេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 15 ១០ 2009
លេខ ៣៣ សសរ៖ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ អន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួល រៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ រវាងបណ្តាខេត្តជាប់ ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម 21 ៥ 2009
123

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់