ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ទាក់ទងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប ប្រកាសអំពីដំណើរការនីតិវិធី​ឈានទៅពិនិត្យលទ្ធភាពព្យួរជាបណ្តោះអាសន្ននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី «គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ (EBA)» សេចក្តីប្រកាស / 13 ២ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ជំនាន់ទី២) សេចក្តីជូនដំណឹង / 13 ២ 2019
ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឯកសារផ្សេងៗ / 08 ២ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ (អគ្គនាយកស្តីទីក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ) សេចក្តីប្រកាស / 18 ១ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ (ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន) សេចក្តីប្រកាស / 18 ១ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ (ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ) សេចក្តីប្រកាស / 18 ១ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ (ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូពា៍ និងអាហ្វ្រិក សេចក្តីប្រកាស / 18 ១ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ (ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ) សេចក្តីប្រកាស / 18 ១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ / 18 ១ 2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែង និងតែងតាំងមុខតំណែង ព្រះរាជក្រឹត្យ / 18 ១ 2019
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីវិធានការការពារទីផ្សារដោយសហភាពអឺរ៉ុប មកលើអង្ករ (Indica Rice) នាំចេញពីកម្ពុជា។ ឯកសារផ្សេងៗ / 17 ១ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍​ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ១ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីកម្មសិក្សាឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៨ សេចក្តីប្រកាស / 10 ១ 2019
ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១ 2019
ឧបសម្ព័ន្ធ ២ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍​ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១ 2019
ច្បាប់ស្តីពី ឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ / 02 ១ 2019
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមអញ្ជើញផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញ មកដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអ្នកនាំចេញ របស់សហភាពអឺរ៉ុប នៅនាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល សេចក្តីជូនដំណឹង / 31 ១២ 2018
ប្រកាស​អន្តរក្រសួង ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​នីតិវិធី​ក្នុងការ​បំពេញ​បែប​បទ​នាំចេញទំនិញ​ទៅក្រៅប្រទេស សេចក្តីប្រកាស / 31 ១២ 2018
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ សេចក្តីជូនដំណឹង / 18 ១២ 2018
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR