ឯកសារផ្លូវការ

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១២ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 18 ១១ 2019
ព្រះរាជក្រមស្តីពី ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រះរាជក្រម / 08 ១១ 2019
ព្រះរាជក្រមស្តីពី ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រះរាជក្រម / 08 ១១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់អាណត្តិ និងតែងតាំងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អនុក្រឹត្យ / 01 ១១ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ១១ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ ឌី (D) សម្រាប់នាំចេញកសិផល ទៅឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវ កំពត និង កោះកុង ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 28 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៩ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពអ្នកនាំពាក្យ និងការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីប្រកាស / 16 ៩ 2019
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិត ឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំង​បង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ សេចក្តីប្រកាស / 16 ៩ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីដំណើរការសាកល្បងចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ ឌី (D) សម្រាប់នាំចេញកសិផលទៅប្រទេសជាប់ព្រំដែន ឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រៃវែង និងស្វាយរៀង សេចក្តីជូនដំណឹង / 12 ៩ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ៩ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ៩ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ៨ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ធុរកិច្ច អាស៊ាន-កូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សេចក្តីជូនដំណឹង / 25 ៧ 2019
សាធារណៈជនជាទីមេត្រី! នាពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទើបបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នូវយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មកម្ពុជា (CTIS) ជំនាន់ទី៤ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ដែលកំណត់អំពីកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ សម្រាប់កម្ពុជា ក្នុងការពង្រឹងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន និងលទ្ធភាពកៀងគរធនធាន ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ ដើម្បីទាញយកឯកសារ សូមចុចតំណរភ្ជាប់នេះ http://bit.ly/2YoesYI ឬ ថតស្កេនលើរូប QR Code ដែលបានភ្ជាប់ជូន។ សម្រាប់ឯកសារ (ភាសាខ្មែរ) យើងខ្ញុំកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់សំណេរបកប្រែចុងក្រោយ ដើម្បីដាក់ឱ្យទាញយកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ សូមអរគុណ! សេចក្តីជូនដំណឹង / 24 ៧ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំ “ពិព័រណ៍មេគង្គ-ឡានឆាង” ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន សេចក្តីជូនដំណឹង / 24 ៧ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៧ 2019
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR