ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការនាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ ដែលទើបត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ ឯកឧត្តម ដូណាល់ ត្រាំ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://bit.ly/2pKRuYF សេចក្តីជូនដំណឹង / 23 ៤ 2018
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំឯកសារនាំចេញ-នាំចូល ជំនាន់ទី២ សេចក្តីជូនដំណឹង / 19 ៤ 2018
ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ ច្បាប់ / 26 ៣ 2018
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំ “ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ-នាំចូល ទីក្រុងគុនមិញ លើកទី២៥” សេចក្តីជូនដំណឹង / 23 ៣ 2018
ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម សេចក្តីប្រកាស / 19 ៣ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ / 07 ៣ 2018
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរអាក់រអួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Internet នៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីជូនដំណឹង / 28 ២ 2018
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលធ្វើជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (មាន Form) សេចក្តីជូនដំណឹង / 28 ២ 2018
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​ជ្រើស​រើស​ប្រតិបត្តិករ​នៅស្ថានីយ៍​ចំណត​រថយន្តមិត្តភាព​ កម្ពុជា-ជប៉ុន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សេចក្តីជូនដំណឹង / 21 ២ 2018
ប្រកាសស្តីពីការ​បង្កើតក្រុមការងារ​តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យប្រភពដើមនៃអង្ករ សម្រាប់សម្រួលដល់ការនាំចេញ សេចក្តីប្រកាស / 14 ២ 2018
Law on Biosafety ច្បាប់ / 09 ២ 2018
Law on Customs ច្បាប់ / 09 ២ 2018
Law on Geographical Indications ច្បាប់ / 09 ២ 2018
Law on seed management and plan breeder's rights ច្បាប់ / 09 ២ 2018
National Policy on Green Growth ច្បាប់ / 09 ២ 2018
On the protection of cultural heritage ច្បាប់ / 09 ២ 2018
The Civil code of Cambodia ច្បាប់ / 09 ២ 2018
The commercial arbitration law of the Kingdom of Cambodia ច្បាប់ / 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងសុវត្តិភាពផលិតផលនិង​សេវាកម្ម ច្បាប់ / 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ច្បាប់ / 09 ២ 2018
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR