ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ១ 2020
នស/រកម/១២១៩/០២០ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្រ្ត ពុទ្ទិន្រ្ទាធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្រ្ត ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី ព្រះរាជក្រម / 15 ១ 2020
របាយការណ៍ស្ដីពីការវិភាគតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃ០១ ខែមករា ដល់ ពីថ្ងៃ១៦ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 10 ១ 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សេចក្តីជូនដំណឹង / 09 ១ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ១២ 2019
ប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង​ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីប្រកាស / 13 ១២ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ១២ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 18 ១១ 2019
ព្រះរាជក្រមស្តីពី ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រះរាជក្រម / 08 ១១ 2019
ព្រះរាជក្រមស្តីពី ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រះរាជក្រម / 08 ១១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់អាណត្តិ និងតែងតាំងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អនុក្រឹត្យ / 01 ១១ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ១១ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ ឌី (D) សម្រាប់នាំចេញកសិផល ទៅឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវ កំពត និង កោះកុង ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 28 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ១០ 2019
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៩ 2019
ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពអ្នកនាំពាក្យ និងការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីប្រកាស / 16 ៩ 2019
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិត ឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំង​បង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ សេចក្តីប្រកាស / 16 ៩ 2019
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីដំណើរការសាកល្បងចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ ឌី (D) សម្រាប់នាំចេញកសិផលទៅប្រទេសជាប់ព្រំដែន ឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រៃវែង និងស្វាយរៀង សេចក្តីជូនដំណឹង / 12 ៩ 2019
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR