ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៦ 2021
សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការណែនាំពីរបៀបចុះឈ្មោះ លើផ្សារពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក CambodiaTrade សេចក្តីប្រកាស / 14 ៦ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ AHK (FORM AHK) តាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីជូនដំណឹង / 11 ៦ 2021
សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការចុះឈ្មោះជាមុនក្នុងផ្សារពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក CambodiaTrade សេចក្តីប្រកាស / 09 ៦ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ៦ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សេចក្តីជូនដំណឹង / 26 ៥ 2021
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ សេចក្តីជូនដំណឹង / 22 ៥ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 17 ៥ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 03 ៥ 2021
សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពី ការលក់ផ្គត់ផ្គង់ ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាយស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម សេចក្តីជូនដំណឹង / 27 ៤ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទីផ្សារអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់លក់ស្បៀង និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង តំបន់ក្រហម។ សេចក្តីជូនដំណឹង / 21 ៤ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ពាក្យ និងបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈ ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីម៉ាក សេចក្តីជូនដំណឹង / 21 ៤ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែលជាផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងបានចាត់តាំងមន្ត្រីតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យប្រចាំការក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញទៅបរទេសជាប្រក្រតី។ សូម អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែលជាផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញ បន្តដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម «co.moc.gov.kh»។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែលជាផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបតាមការគួរ។ សេចក្តីជូនដំណឹង / 20 ៤ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 19 ៤ 2021
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់អង្ករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបរិមាណសន្និធិគ្រប់គ្រាន់ អាចធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងអាហារគោលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា សេចក្តីប្រកាស / 14 ៤ 2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ៤ 2021
កិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាង​ រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 25 ៣ 2021
ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ច្បាប់ / 24 ៣ 2021
ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ច្បាប់ / 24 ៣ 2021
ច្បាប់ស្តីពី ៖ វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ច្បាប់ / 17 ៣ 2021
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR