សាររបស់រដ្ឋមន្ត្រី

សូមស្វាគមន៍ និងថ្លែងអំណរគុណការចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ ​ គឺផ្ដល់ជូននូវសេវាគ្រប់យ៉ាង ​ ដើម្បីបំពេញរាល់តម្រូវការ​   នៅ​ក្នុង​​ការ​ប្រកបរបរ​​អាជីវកម្ម​ ​និង​វិនិយោគនៅកម្ពុជា ជូនដល់សាធារណជន។ លើសពីនេះ​ទៅ​​ទៀត​ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បន្ត​ការ​អនុវត្ត​គោល​​នយោបាយ​​ពាណិជ្ជ​កម្ម ដើម្បី​​ជា​​ផល​ចំណេញ​ជូន​​ដល់​​ប្រជាពល​រដ្ឋ​​កម្ពុជា​​ទាំង​មូល ។

 

ចំពោះការផ្ដល់ជូនសេវាសាធារណៈ  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ​ក្នុងការផ្ដល់សេវា​ជូន​ទៅ​សាធារណជន​ តាម​រយៈ​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យ​​ប្រវត្តកម្មដ៏ទំនើប​និង​ឈាន​មុខគេ ដែលមាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើ​ប្រាស់ ការឆ្លើយតប​តាមពេលវេលា​ និងប្រើប្រាស់​រយៈពេលខ្លី ។

 

ដោយឡែក ​ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញ យើងខ្ញុំនឹង​បន្តពង្រឹងការ​អនុវត្ត​​គោល​​នយោបាយ  ដូចមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ​សមាហរណកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​ក​ម្ពុជា​ (CTIS)​​ ២០១៤-២០១៨,​​ ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (NSDP) ២០១៤-២០១៨, គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព (SDG) ។ល។  ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ឈានទៅដល់​គោល​ដៅ និង​សម្រេច​បាន​ទៅ​តាម​គោល​បំណង ។


ដែលយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកក្នុងបង្កើន​ទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់លោកអ្នក។ប្រសិនបើលោកអ្នក ​មិនអាចស្វែងរកនូវ​ព័ត៌មាននៅលើគេហ​ទំព័រ​​ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំទេ យើងខ្ញុំ​សូម​អញ្ជើញ​លោ​ក​អ្នក​ទាក់ទង​ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈអ៊ីម៉ែល ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបាន។ យើងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏​សូមអញ្ជើញ​លោកអ្នកតាមដានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក ​និង​ទំព័រយូធូប​ តាម​រយៈ​តំណរភ្ជាប់ នៅលើទំព័រដើើមនៃគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នក ក្នុងការកែលម្អគេហទំព័រ និង សេវារបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបម្រើលោកអ្នកនិងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើង។ 

 

ចង់ចែករំលែក