ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ស្ថានបេសកម្មអចិន្រ្តៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការ WTO (ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស)

ឈ្មោះ
ថៃ ប៊ុនថន
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+41 79 515 03 66
ទូរសព្ទលើតុ
+41 22 788 77 73
ទូរសារ
+41 22 788 77 74
អ៊ីម៉ែល
thay.bunthorn@moc.gov.kh / thayctc@yahoo.com
អាសយដ្ឋាន
   3 Taveney, 1218 Gd Saconnex, Geneva, Switzerland

 


កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់