ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

អូស្រ្តាលី- ណូវែលហ្សេឡង់
ឈ្មោះ លោក យីវ សុខុម តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ (61) 469 207 996 ទូរសព្ទលើតុ (61) 262 735 867 ទូរសារ (61) 262 731 053 អ៊ីម៉ែល yiv.sokhom@moc.gov.kh /yivsokhom@yahoo.com...
ព្រះរាជាណាចក្រប៊ែលហ្សិក
ឈ្មោះ លោក ដួង ចន្ធី តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +32 485 318 592 ទូរសព្ទលើតុ +32 2 772 0372 ទូរសារ +32 2 772 0376 អ៊ីម៉ែល duong.chanthy@moc.gov.kh / duongchanthy@yahoo.c...
សហព័ន្ធស្វីស
ឈ្មោះ លោកស្រី ហង្ស សុជាតា តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ + 41 795 150 366 ទូរសព្ទលើតុ 022 788 7773 ទូរសារ 00 41 22 788 77 74 អ៊ីម៉ែល hang.socheata@moc.gov.kh /hang.sochea...
សហព័ន្ធស្វីស
ឈ្មោះ លោក ជា ឡៃជា តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +41 22 557 0063 ទូរសព្ទលើតុ +41 76 593 6777 ទូរសារ +41 22 557 0062 អ៊ីម៉ែល chea.laichea@moc.gov.kh / chealaichea@gma...
ឥណ្ឌូនេស៊ី
ឈ្មោះ លោកស្រី នួន ផានិត តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +62 812 93922926 ទូរសព្ទលើតុ +62 21 7812523 ទូរសារ +62 21 7812524 អ៊ីម៉ែល nuon.phanith@moc.gov.kh /nnphanith@gmail.c...
ជប៉ុន
ឈ្មោះ លោកស្រី កឹម សារឿង តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +81-80-4075-5703 ទូរសព្ទលើតុ +81-3-5412-8521 ទូរសារ +81-3-5412-8526 អ៊ីម៉ែល kem.saroeung@moc.gov.kh / ksaroeung7@gma...
ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍
ឈ្មោះ ហង់ សុជីវិន តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +66 878215752 ទូរសព្ទលើតុ +66 29575851-2 (Ext 205) ទូរសារ +66 29575850 អ៊ីម៉ែល hang.sochivin@moc.gov.kh /hang.sochivin@gma...
ម៉ាឡេស៊ី
ឈ្មោះ លោកស្រី ធុក មុជធារី តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +601 126536199 ទូរសព្ទលើតុ +603 42571160 ទូរសារ +603 42571157 អ៊ីម៉ែល thouk.muchteary@moc.gov.kh / thearythoukmuch...
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ឈ្មោះ លោក តាំង លីសេង តួនាទី អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +86 158 771 39388 ទូរសព្ទលើតុ +86 771 538 9496 ទូរសារ +86 771 538 9496 អ៊ីម៉ែល tang.liseng@moc.gov.kh /lisengtang88@gmail...
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ឈ្មោះ លោក យ៉ែម សុផល តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +82 10 6447 9448 ទូរសព្ទលើតុ +82 2 3785 1046 ទូរសារ +82 2 3785 1040 អ៊ីម៉ែល yem.sophal@moc.gov.kh/ yem.sophal@gmail.com ...
សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី
ឈ្មោះ លោក កាន់ វិសិដ្ឋ តួនាទី អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ (65) 9051 6777 ទូរសព្ទលើតុ (65) 6238 0429 ទូរសារ (65) 6341 9201 អ៊ីម៉ែល kann.viseth@moc.gov.kh / visethkann@yahoo.com អ...
សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ឈ្មោះ លោក ឃឹម រ៉ូស្សាត តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ TBC ទូរសព្ទលើតុ TBC ទូរសារ TBC អ៊ីម៉ែល khim.rozat@moc.gov.kh /rozatkhim@yahoo.com អាសយដ្ឋាន TBC ...
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
ឈ្មោះ លោក ទូស សាផា តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +84 976715835 ទូរសព្ទលើតុ +84 38206293 ទូរសារ អ៊ីម៉ែល tous.sapha@moc.gov.kh /saphatous@gmail.com អាសយដ្ឋាន #180, Dien Bie...
ស្ថានបេសកម្មអចិន្រ្តៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការ WTO (ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស)
ឈ្មោះ ថៃ ប៊ុនថន តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +41 79 515 03 66 ទូរសព្ទលើតុ +41 22 788 77 73 ទូរសារ +41 22 788 77 74 អ៊ីម៉ែល thay.bunthorn@moc.gov.kh / thayctc@yahoo.com អ...
សហរដ្ឋអាមេរិក
ឈ្មោះ លោក ម៉ៅ សាកល តួនាទី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ទូរសព្ទដៃ +1 202 503 5798 ទូរសព្ទលើតុ +1 202 726 7742 (Ext 15) ទូរសារ +1 202 726 8381 អ៊ីម៉ែល mao.sakal@moc.gov.kh /sakamao@gmail.c...

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់