ទំនាក់ទំនង

អង្គភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ទូរសព្ទ
088 84 56 789 (ឯកឧត្តម ស៊ាង ថៃ-អ្នកនាំពាក្យ)
078 220​191(ល.ឡុងកែមវិចិត្រ-អ្នកនាំពាក្យឆ្លាស់វេន)
អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ
អាសយដ្ឋាន
ឡូត៍លេខ ១៩-៦១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចង់ចែករំលែក

ទម្រង់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

ផ្នៃកក្បាលនៃសារ

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 


   
   

មតិយោបល់របស់លោកអ្នក
 
តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំឬទេ?


បញ្ជីទំនាក់ទំនង