អនុក្រឹត្យ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រអនុក្រឹត្យ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃរាជក្រិត្យដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើងនៃអនុក្រឹត្យណាមួយ។

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់អាណត្តិ និងតែងតាំងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ១១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ 18 ១ 2019
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយករង ចំនួន ០៤ នាក់ 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ 05 ១២ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការ 26 ១១ 2018
អនុក្រិត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រិត្តទៅ នៃគណះកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផល ហាឡាលកម្ពុជា 26 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ 14 ៩ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា 07 ៣ 2018
អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ 01 ១២ 2017
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការ 2017 19 ១០ 2017
តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ០៥ រូប 03 ៨ 2017
តែងតាំង និងសម្រួលភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការចំនួន ០៦រូប នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 03 ៨ 2017
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស 22 ២ 2017
អនុក្រឹត្យ-លេខ១៥៦ អនក្រ បក ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ-យុវជន និងកីឡា 02 ៨ 2016
អនក្រឹត្យលេខ១៣៣ អនក្រ បក ស្ដីពី ការបង្កើតការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិ 02 ៨ 2016
អនក្រឹត្យលេខ១៥៥ អនក្រ បក ស្ដីពី ការដំឡើងកម្រិតបណ្ដុុុះបណ្ដាល និងប្រែក្លាយឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះពណ្ដាលវិជ្ចាជីវៈខេត្តបាត់ដំបង 02 ៨ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤២ អនក្រ បក ស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសវិទ្យាគីរីរម្យ 02 ៨ 2016
អនុក្រឹត្យ លេខ៦៨ អនក្រ បកស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា មួយចំនួន នៃអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ដែលបម្រើឲ្យការងារគោលនយោបាយសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 06 ៦ 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៧ អនក្រ.តត ស្ដីពីការសុំច្បាប់និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់គ្រប់ប្រភេទរបស់មន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា 12 ៥ 2016
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់