ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 15 ៩ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍“ The 5th Edition of Source India 2020 “ តាមរយៈវេទិកាអេឡិកត្រូនិក (ពិព័រណ៍អនឡាញ) សូមចុះឈ្មោះចូលរួមតាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រ https://sourceindia.srtepc.in សេចក្តីជូនដំណឹង / 04 ៩ 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការដាក់ចេញនូវវិធានការចំពោះផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក Nutrilatt ដែលមាន B/N 487, 488,536, 537,538 និង 539 សេចក្តីជូនដំណឹង / 03 ៩ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ ស្តីពីវាយនភណ្ឌ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន “ The Global Virtual Textile and Home Furnishing Expo “ សូមចូលបំពេញបែបបទ និងចុះឈ្មោះចូលរួមតាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រ www.ficciglobiz.com សេចក្តីជូនដំណឹង / 02 ៩ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ៩ 2020
អនុក្រឹត្យស្ដីពី៖ ការកំណត់ប្រភេទ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណដល់អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្ដល់សេវាពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការលើកលែង អនុក្រឹត្យ / 01 ៩ 2020
អនុក្រឹត្យស្ដីពី៖ ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ អនុក្រឹត្យ / 01 ៩ 2020
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី៖ ការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចការពារម៉ាក និងពាណិជ្ជនាម សម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ សេចក្តីប្រកាស / 01 ៩ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាស៊ានលើកទី១៧ ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 28 ៨ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 14 ៨ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍អនឡាញ ”Online Expo of Myanmar International Expo of Organic & National Products” សេចក្តីជូនដំណឹង / 14 ៨ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ កម្មវិធីចែករំលែកការឌីហ្សាញកូរ៉េ ( Asia Design Sharing Pavilion ) អំឡុងពេលពិធីបុណ្យឌីហ្សាញកូរ៉េ ២០២០ ( Design Korea Festival 2020 ) សេចក្តីជូនដំណឹង / 13 ៨ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍អនឡាញ ”The Western China International Sourcing Fair" សេចក្តីជូនដំណឹង / 13 ៨ 2020
ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្រាលព្រំលើកទី៤០ ”The 40th INDIA CARPET EXPO-VIRTUAL EXHIBITION” តាមរយៈវេទិកាអេឡិចត្រូនិក សេចក្តីជូនដំណឹង / 06 ៨ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 03 ៨ 2020
ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងសន្និសីទ អំពីផលិតផលប្រើប្រាស់ជាម្ហូបអាហារ និងខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម (India Virtual FMCG & Supply Chain Expo 2020) សេចក្តីជូនដំណឹង / 31 ៧ 2020
ការរៀបចំពិព័រណ៍ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចមហាសមុទ្រឥណ្ឌូ-អាស៊ានលើកទី១” (1st INDO ASEAN Oceanic Business Summit & Expo) សេចក្តីជូនដំណឹង / 31 ៧ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង / 29 ៧ 2020
ច្បាប់ស្ដីពី ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ព្រះរាជក្រម / 28 ៧ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៧ 2020
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR