ឯកសារផ្លូវការ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឯកសារផ្លូវការ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃឯកសារផ្លូវការដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើចំណងជើង​ឯកសារណាមួយ។

ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្រាលព្រំលើកទី៤០ ”The 40th INDIA CARPET EXPO-VIRTUAL EXHIBITION” តាមរយៈវេទិកាអេឡិចត្រូនិក សេចក្តីជូនដំណឹង / 06 ៨ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 03 ៨ 2020
ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងសន្និសីទ អំពីផលិតផលប្រើប្រាស់ជាម្ហូបអាហារ និងខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម (India Virtual FMCG & Supply Chain Expo 2020) សេចក្តីជូនដំណឹង / 31 ៧ 2020
ការរៀបចំពិព័រណ៍ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចមហាសមុទ្រឥណ្ឌូ-អាស៊ានលើកទី១” (1st INDO ASEAN Oceanic Business Summit & Expo) សេចក្តីជូនដំណឹង / 31 ៧ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង / 29 ៧ 2020
ច្បាប់ស្ដីពី ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ព្រះរាជក្រម / 28 ៧ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៧ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ៧ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៦ 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវ សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្ដីពីការចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានការបញ្ជាក់ (Certified Search Report) របស់ប្រព័ន្ធតម្កល់លិខិតជូនដំណឹង​នៃប្រតិបត្តិការ​ដែលមាន​កិច្ចធានា សេចក្តីជូនដំណឹង / 12 ៦ 2020
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចរចាជុំទីបី លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន សេចក្តីប្រកាស / 10 ៦ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនៅតាមស្ថានីយ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 01 ៦ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 18 ៥ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ ឌី តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់នាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ាន សេចក្តីជូនដំណឹង / 08 ៥ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 04 ៥ 2020
ប្រកាសស្ដីពី ការកែសម្រួលរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សេចក្តីប្រកាស / 20 ៤ 2020
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរកឃើញសារធាតុមេតាណុលក្នុងផលិតផលអាល់កុលលាងសម្អាតដៃ សេចក្តីជូនដំណឹង / 17 ៤ 2020
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្តីជូនដំណឹង / 16 ៤ 2020
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី៖ ការចរចាជុំទីពីរ លើកិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​កម្ពុជា-ចិន សេចក្តីប្រកាស / 10 ៤ 2020
យោងតាម​ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០០/០០១ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា សេចក្តីជូនដំណឹង / 03 ៤ 2020
12345...>>

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR