តើខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មាននាំចេញ ទៅទីផ្សារនានា នៃឧបទ្វីបអាមេរិក ឬទេ

ជាការពិតណាស់ លោក លោកស្រី អាចទទួលព័ត៌មាននាំចេញ ទៅទីផ្សារទាំងនោះបាន តាមការដែលលោក លោកស្រី មានបំណងចង់បាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ទីផ្សារនៅ ឧបទ្វីបអាមេរិក គឺមានទំហំធំណាស់។ អាស្រ័យហេតុនេះ នាយកដ្ឋានយើងខ្ញុំសុំឲ្យលោក លោកស្រី ប្រាប់យើង តើប្រភេទផលិតផល របស់លោក លោកស្រី ជាផលិតផលអ្វីដែលចង់នាំចេញទៅ? តើលោក លោកស្រីនាំចេញ ទៅទីផ្សារណា? សហរដ្ឋអាមេរិក? ប្រទេសកាណាដា? ប្រទេសមិចស៊ិចកូ?....


សូម លោក លោកស្រីទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ នៅម៉ោងធ្វើការ៖

ពីថ្ងៃ៖ ច័ន្ទ-សុក្រ ពីម៉ោង៖ 08:30-11:30 និង 14:00 – 17:30

(លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ដែលបានចែងនៅក្នុងអនុ

ក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។


ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR