ទំនាក់ទំនង នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

-    នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ មានទីតាំងស្ថិតនៅជានទីផ្ទាល់ដី នៃទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ឡូតិ៍លេខ ១៩-៦១ វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១១៣បេ), ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា              ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

-    ទូរស័ព្ទ:  (855) 23 866 117 / (855) 12 977 445

-    សាអេឡិចត្រូណិច: sophal_ou@yahoo.com

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR