ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
ប្រភេទ   Categoryអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 500
ម្សិលមិញ   Yesterday: 911
សរុប   Total: 1,402,748
អាសយដ្ឋាន Address

អាសយដ្ឋានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មី
New Building Address of Ministry of Commerce
អាសយដ្ឋាន : ឡូត៌លេខ ១៩-៦១ វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១១៣បេ), ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Address : Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

សូមមើលផែនទីខាងក្រោម Please see map below

ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  

Fii&Associates

Air Express Worldwide Inc.

Helistar Cambodia helicopter charter company

RAF International Forwarding


Darena Group

Smart International Consultingទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map