Projectsស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

  • 2
  • 27
  • 122
  • 3395
  • 136655


Facebook Pageព័ត៌មានចុងក្រោយ

21/01/2015--Ministry of Commerce--“We came here to learn from the vast experience of Cambodia in the implementation of the Enhanced Integrated Framework (EIF),” said Mr. Willie Luen, Principal Trade Development Officer, Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business, speaking for his team. “This is our first visit to Cambodia and we are pleased to be able to learn from the rich experience of this country in the area of Aid-for-Trade and the implementation of the EIF,” he said.

On January 20, 2015, at the Ministry of Commerce, H. E. Sun Chanthol met with 12 undergraduate and graduate students from the Graduate School of International Studies (GSIS) in Republic of Korea led by Professor Moonsung Kang, Associate Dean of GSIS.
The purpose of the visit was to get a better understanding about Aid of Trade (AfT) issues in Cambodia and the role of the Ministry of Commerce in enhancing AfT activities and setting policies. Professor Moonsung expressed his thanks and appreciation for the warm welcome and the opportunity for the students to meet and ask questions.

Siem Reap: On 15-16 January, 2015, the Department of International Cooperation, Ministry of Commerce (DICO/MoC), held a 2 day-training workshop on “Trade & Development, Monitoring and Evaluation and Communication, presided over by LCT TEKRETH Kamrang, Secretary of State of the Ministry of Commerce and EIF Focal Point for Cambodia. The workshop took place at the Empress Angkor Hotel, Siem Reap province, and included 40 participants from EIF core team, Liaison officers and NIU officials. The aim of the workshop was to provide core team and L/O under EIF understanding, skills, knowledge and experience of Aid for trade and trade-related technical assistance in general and the TDSP and EIF programmes in particular.

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៧ នៃគណៈកម្មការអនុវត្តន៍គម្រោង(IC) ក្រោម អធិបតីភាពរបស់ លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ គោលបំណង ដើម្បីពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធិផលនៃការអនុវត្តន៍ កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) និងកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) ពាក់ព័ន្ធវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តន៍ គម្រោងនីមួយៗ ក្នុងនោះរួមមាន ការពិនិត្យសម្រេចលើសំណើរសំុថវិការបន្ថែមរបស់ស្ថាប័ន អនុវត្តន៍គម្រោងមួយចំនួន និងកិច្ចការមួយចំនួនទៀត ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ ស្ថាប័នអនុវត្តន៍ គម្រោងពីរ ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃសមាសភាគដំឡូងមី (Cassava) អនុវត្តដោយកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UND) និង ប្រព័ន្ធ ASYCUDA អនុវត្តដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ ។ ភ្ញៀវប្រមាណ ៤៥ នាក់បានអញ្ជើញចូលរួម មានក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងភ្នាក់ងារ អនុវត្តគម្រោងមួយចំនួនទៀត ។

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម អភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) កម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) ៖ ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង និងមធ្យមចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ខេត្ត» ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទសុខា អភិបាលរង ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបានប្រារព្វធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារឯករាជ្យ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ៩០ នាក់ មកពីក្រសួងចំនួន ៨ ផ្សេងគ្នា សមាជិកបង្គោលរបស់កម្មវិធី EIF សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត និង មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពី សកម្មភាពសំខាន់ៗ ក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង និងវឌ្ឍនភាពនានានៅក្រោម EIF និងកម្មវិធី TDSP ដែលបច្ចុប្បន្ន កំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

អង្គភាពអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ជាតិ នៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម (MoIC) សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ បានរៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ កិច្ចលើក ទី៤ រវាងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ឡាវ និងកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី ៤ - ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅខេត្តហ្លួងព្រះបាង ។ កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងការ សិក្សាស្តីពីការការគ្រប់គ្រង, ការអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេស ក្នុងវិស័យគៀងគរ ធនធាន ជំនួយសម្រាប់ពង្រឹងក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹង ពាណិជ្ជកម្ម ។

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មលើកទី១៩ និងកិច្ចប្រជុំបូក សរុបលទ្ធផល ការងារបេសកកម្ម ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធី TDSP របស់ធនាគារ ពិភពលោក។

នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៥ នៃគណៈកម្មាធិការអនុវត្តន៍ គម្រោង(IC)។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង​ក្នុងគោលបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម​​សមិទ្ធិផល​នៃ​កម្ម​វិធី​គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) និងកម្មវិធីពង្រឹង​ក្របខណ្ឌ​សមាហរណកម្ម (EIF) ក្នុង​​នោះមាន​ វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង ការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើលទ្ធកម្ម និង​កិច្ច​ការ​មួយ​ចំនួនទៀត។

រាជធានីភ្នំពេញ-ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤៖ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ានឆ្នាំ២០១៥ ដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារ តារាអ៊ែរផត។

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ គម្រោងសមាសភាពជលផលសមុទ្រនៃ កម្មវិធីពិពិធកម្មនិងពង្រីកការនាំចេញជំហាន ទី២ (CEDEP II) ត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឱ្យអនុវត្តជា ផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ នៅសណ្ឋាគារ សុខា ខេត្តព្រះសីហនុ នេះជាគម្រោងដាក់ ឲ្យដំណើរការ ជាលើកដំបូង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ណៅ ធួក ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលជលផល និង លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការ និងជាមន្រ្តីបង្គោលរបស់ កម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារ របស់ប្រទេស Vanuatu (EIF Country) ដើម្បីស្វែងយល់ ពីជំនួយពាណិជ្ជកម្ម ការអនុវត្តកម្មវិធី EIF ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងអភិក្រមគ្រមដណ្តប់លើ វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

>> See All


វីដេអូ