Projectsស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

  • 53
  • 199
  • 422
  • 10860
  • 354665


Facebook Pageព័ត៌មានចុងក្រោយ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងUNDP បានផ្តើមពិភាក្សាបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍវិស័យដំឡូងមី តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ និងវឌ្ឍនភាពខ្សែសង្វាក់តម្លៃ

សមាសភាគដំឡូងមីនៃកម្មវិធីពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) ផ្តល់មូល
និធិដោយកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) អនុវត្តដោយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) សហការជាមួយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន (DPSD) និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (DICO) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានផ្តើមពិភាក្សាបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍវិស័យដំឡូងមី តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ និងវឌ្ឍនភាពខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ។ សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃនេះ បានរៀបចំនៅឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពសកម្មភាពអភិវឌ្ឍក្រោមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធកន្លងមក និងពិភាក្សាយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងវិស័យដំឡូងមី សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១០០ នាក់ ជាអ្នកទទួលផលពីគម្រោងដំឡូងមី សមាជិកក្រុមស្នូលអញ្ជើញមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ មន្ត្រីមកពីមន្ទីរនានាកសិកម្ម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម និងសមាគមដំឡូងមីមកពីខេត្តគោលដៅរបស់គម្រោង ។
 

Wednesday, March 29, 2017 12:00:00

 កម្មវិធីចម្អិនម្ហូបតាមបែបទំនើប ដើម្បីលើកកម្ពស់ទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលិតផលជលផលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ - កម្មវិធីចម្អិនម្ហូបតាមបែបទំនើបដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលជលផលកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាសភាគផលិតផលជលផលសមុទ្រ រួមជាមួយសមាសភាគវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា និងសហព័ន្ធចុងភៅកម្ពុជា ក្រោមកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជំហាន ២ ដែលសមាសភាគទាំងពីរនេះ ស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈមូលនិធិពីកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) ។ កម្មវិធីនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសហព័ន្ធចុងភៅកម្ពុជា តំណាងភោជនីយដ្ឋាន អ្នកនាំចេញ និងស្ថាប័នចែកចាយធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបប្រមាណ ៦០ នាក់ ។

Wednesday, March 29, 2017 12:00:00

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងលទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជំហាន ២

 

សៀមរាប ថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧៖ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) នៅថ្ងៃ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ រ៉ូយ៉ាល់ អង្គរ រីសត ក្រុងសៀមរាប ។ សិក្ខាសាលាបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កលទ្ធភាពឱ្យមន្ត្រីមកពីបន្ទីរពាណិជ្ជកម្មទាំង ១៣ ខេត្ត មន្រ្តីមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន ៩ និងមន្រ្តីជាច្រើនរូបរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានសិក្សាស្វែងយល់ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម សារៈសំខាន់នៃជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជាពិសេសបញ្ហាប្រឈម កាលានុវត្ថភាព និងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីការអនុវត្តគម្រោង CEDEP II ក្រោមយន្តការអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ។ គោលដៅបន្ទាប់គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តី ដើរតួនាទីស្នូលក្នុងការបន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តក្របខណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម និងកំណែទម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កសិ-ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ ។ លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត គឹម ឆៃហៀង អភិបាលខេត្តរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកអង្គសិក្ខាសាលា និងមានសិក្ខាកាមប្រមាណ ៨០ នាក់ មកពីបណ្តាខេត្តភាគឥសាន្ត និងមន្រ្តីមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងសមាជិកសមាគមដំឡូងមីបានអញ្ជើញចូលរួម ។

 

Tuesday, March 21, 2017 12:00:00

វិស័យឯកជនសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយរបាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្ម 

ក្រុងព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧៖ អង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) សហការជាមួយ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី «ការឆ្លើយតបចំពោះរបាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្ម៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ការវេចខ្ចប់ និងស្លាកសញ្ញា និងភស្តុភារដឹកជញ្ជូន។» សិក្ខាសាលានេះ មានគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មាន និងផ្តល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់វិស័យឯកជន ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាំចេញ និងមានភាពប្រកួតប្រជែងបានប្រសើរជាងមុនទាំងលើផ្នែកគុណភាព និងតម្លៃ តាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់ពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ។

Monday, March 13, 2017 12:00:00

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បង្កើតផ្សារសហគមន៍សម្រាប់ផលិតផលជលផលសមុទ្រ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតផ្សារសហគមន៍សម្រាប់ផលិតផលជលផល ត្រូវបានសហការរៀបចំឡើងដោយគម្រោង ផលសមុទ្រក្រោម កម្មវិធីពិពិធកម្មនិងការពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជា (CEDEP II-Marine Fishery Products) រួមជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង លោក សុខ ណារិន នាយកប្រតិបត្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មប្រចាំកម្ពុជា (UNIDO) ។

Wednesday, March 1, 2017 12:00:00

សហភាពអឺរុប និងអាស៊ានបូក បានកំណត់អាទិភាពកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ចកម្ម គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងសមាហរណកម្មអាស៊ាន និងការចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន - កម្ពុជា

 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧៖ គម្រោងគាំទ្រសមាហរណកម្មអាស៊ានបូកកម្ពុជា (ARISE Plus - Cambodia) បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមជូនលេខាធិការដ្ឋានអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp Secretariat) នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ។ កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មកពីសហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការ GIZ ។ ក្នុងឱកាសនោះដែរ ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ មកពីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) ក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ត្រូវបានអញ្ជើញចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រកបដោយការជឿទុកចិត្ត និងដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងដើម្បីទទួលបានមូលនិធិពីកម្មវិធី ARISE Plus – Cambodia ។

 

Friday, February 17, 2017 12:00:00

 សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន កម្ពុជា


សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ ៥ លានអឺរ៉ូ ដើម្បីគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការតភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយអាស៊ាន តាមរយៈកម្មវិធីគាំទ្រសមាហរណកម្មអាស៊ានបូកកម្ពុជា (ARISE Plus – Cambodia) ជាពិសេសផ្តោតលើកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយបរិយាប័ន ។ ការសន្យាផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយលោក ជំទាវ 
តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី ២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ។

Friday, February 3, 2017 12:00:00

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្រង់ទិសលើកទី ៤ របស់សមាសភាគផលិតផលជលផលសមុទ្រ ក្រោមកម្មវិធី CEDEP II


អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) និងរដ្ឋបាលជលផល (FiA) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសរបស់គម្រោងផលិតផលជលផលសមុទ្រ (PSC) របស់កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ រ៉ាហ្វល ឡឺ រ៉ូយាល (Raffles Le Royal) ។ កិច្ចប្រជុំបានដំណើរការក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ 
តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ឯកឧត្តម អេង ជាសាន អគ្គនាយករដ្ឋបាលជលផល ។ អញ្ជើញចូលរួមមានតំណាងប្រមាណ ២០ រូបមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋបាលជលផល អង្គការ UNIDO (អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង) និង វិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធ ។

 

Wednesday, February 1, 2017 12:00:00

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង EIF CEDEP II នៅដើមឆ្នាំ ២០១៧

 

តំណាងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង (MIEs) បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំនេះ ។ លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ជាមន្រ្តីបង្គោលនៃកម្មវិធី EIF បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ។ នេះជាកិច្ចប្រជុំសំខាន់ផងដែរសម្រាប់សមាជិក MIEs ទាំងអស់ បានរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗបំផុតស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួន ជូនលេខាធិការដ្ឋាន Trade SWAp បានជ្រាបជាព័ត៌មាន ។

 

Wednesday, February 1, 2017 12:00:00

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា  ដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងផលិតផលជលផលសមុទ្រ នៅខេត្តកំពត 

 

ថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ - ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) បានយល់ព្រមទទួលយកសំណើរអនុវត្តសកម្មភាពសមាសភាគផលិតផលជលផលសមុទ្រ ជំនួសឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គាំទ្រថវិកាដោយកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) សម្រាប់កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) ក្រោមយន្នការអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ។ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងតំណាងអង្គការ UNIDO ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង លោក សុខ ណារិន នាយកអង្គការ UNIDO ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅទស្សនាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារសមុទ្រខេត្តកំពត និងសិប្បកម្មផលិតទឹកត្រី អ៊ី ចែ ង៉ូវ ហេង ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលផលពីគម្រោងផលិតផលជលផលសមុទ្ររបស់កម្មវិធី EIF CEDEP II នៅក្រុងកំពត រយៈពេលមួយថ្ងៃគឺ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

Wednesday, December 28, 2016 12:00:00ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ខេត្តស្តីពីកម្មវិធី Trade SWAp និងលទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមកម្មវិធី EIF CEDEP II, ខេត្តសៀមរាប

>> See All


វីដេអូ