Projectsស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

  • 27
  • 154
  • 206
  • 5678
  • 319305


Facebook Pageព័ត៌មានចុងក្រោយ

 សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រមអនុវត្តសម្រាប់ផលិតផលជលផល 

 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ - ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា គម្រោងផលិតផលជលផលសមុទ្រនៃកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់រយៈពេលពីរថ្ងៃលើសេចក្តីព្រាងក្រមអនុវត្តសម្រាប់ បង្គាក្រៀម បង្គាបង្កក  និងសាច់ក្តាមបង្កក ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ ថ្ងៃទី​២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា ។

Wednesday, September 28, 2016 12:00:00

អង្គភាពជាតិអនុវត្តន៍គម្រោងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រោមកម្មវិធី EIF នៅកម្ពុជា ស្តីពីការបង្កើតគម្រោង

 

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តន៍បន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធានាឲ្យការអនុវត្តជំនួយពាណិជ្ចកម្មប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំនេះ ដោយសារកម្មវិធីជំនួយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់កម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មជំហាន ១ និង ២ (EIF Tier 1 និង EIF Tier 2) និងត្រូវបានបញ្ចប់នាពេលខាងមុខ ។

Monday, September 12, 2016 12:00:00

វិស័យឯកជន និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបានជួបគ្នាប្រឹក្សាយោបល់ស្តីការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន តាមរយៈកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជា លើកគម្រោងសូត្រប្រណិត

តំណាងមកពីវិស័យឯកជន និងអ្នកតម្បាញសូត្រ (ជាអ្នកទទួលផលក្រោមគម្រោងសូត្រប្រណិតនៃកម្មវិធី EIF) មកពីស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងនោះមានមន្រ្តីកាំកុងត្រូល សមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសមាជិកក្រុមស្នូលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បានជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះនៅក្រុងកំពត ដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន តាមរយៈគម្រោងសូត្រប្រណិតក្រោមកម្មវិធី CEDEP នៃយន្នការ Trade SWAp ។ សិក្ខាសាលារយៈពេលពីរថ្ងៃ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសម្របសម្រួលដោយ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជននៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រួមជាមួយសមាសភាគត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃកម្មវិធី EIF CEDEP I និងអនុវត្តន៍ដោយនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

Monday, September 5, 2016 12:00:00

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តស្តីពីអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម កម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ (CEDEP II) លទ្ធផលសម្រេចបាន ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់របស់គម្រោង

នៅពេលដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) សហការជាមួយកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត បានចាប់ផ្តើមធ្វើការលើកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ ក្រោមកម្មវិធីអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងនោះមានគម្រោងដំឡូងមី គម្រោងជលផលសមុទ្រ គម្រោងសាលាសិល្បៈធ្វើម្ហូប និងគម្រោងមុខងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងក្រុមមន្រ្តីស្នូលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តន៍ដោយនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (DICO / MoC) នៅឆ្នាំ ២០១៤ បានចាប់ផ្តើមស្របពេលដែលសមត្ថភាពយល់ដឹងនៅមានកម្រិតរបស់អ្នកនាំចេញ អ្នកកែច្នៃ និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ លើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃផលិតផលដំឡូងមី ផលិតផលជលផលសមុទ្រកម្ពុជា យល់ដឹងពីវិស័យ បដិសណ្ឋារកិច្ច ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ អនុលោមភាពតាមច្បាប់ SPS ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិ និងការទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតិចតួចស្តីពីជំនាញចំអិនម្ហូបសម្រាប់បុគ្គលិកផ្ទះបាយកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារការងារ ។

Wednesday, July 13, 2016 12:00:00

កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ ក្រោមកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF CEDEP II) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការរួមបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់តម្លៃ និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជម្រុញការនាំចេញផលិតផលកសិផល

ខេត្តបាត់ដំបង៖ កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ២ ក្រោមកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌ សមាហរណកម្ម (CEDEP-II) បានរៀបចំសិក្ខាសាលារយៈពេលពីរថ្ងៃស្តីពី «ការរួមបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់តម្លៃ និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកសិផល» ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ - ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ សណ្ឋាគារខេមរាបាត់ដំបង I ។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើង ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលដោយអង្គការកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNIDO) វិទ្យា ស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្ម (TTRI) និងមន្ទីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបង និងមានភ្ញៀវ អញ្ជើញចូលរួមប្រមាណ ៧៥ នាក់ តំណាងមកពី UNDP និង UNIDO ពាណិជ្ជករ និងអ្នកកែច្នៃដំឡូងមី មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបង និងវាគ្មិនចំនួន ២៤ រូបមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកនាំចេញ ព្រមទាំងពាណិជ្ជ ករមកពីវិស័យឯកជន ។

Thursday, June 16, 2016 12:00:00

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្កើតគម្រោង ផ្អែកលើទស្សនៈពង្រឹង និងបន្តអនុវត្តន៍លទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមកម្មវិធី EIF CEDEP

នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (DICO) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល ២ ថ្ងៃស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគម្រោង និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតំលៃ ក្រោមកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជា (CEDEP) នៃកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណ កម្ម ។ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារអីមព្រេសអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាមន្រ្តីបង្គោលនៃកម្មវិធី EIF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ។ អង្គសិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ ៤០ នាក់ ក្នុងនោះ ១៧ នាក់ មកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និង មន្រ្តីចំនួន ៦ រូបមកពីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាប ។

Thursday, June 9, 2016 12:00:00

មន្រ្តីកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ម៉ូដេលអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មបង់ក្លាដេស

ក្រុមការងារមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបង់ក្លាដេសរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីការអភិវឌ្ឍលម្អិតផ្នែកខ្សែសង្វាក់តម្លៃវារីវប្បកម្មនៅបង់ក្លាដេសក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។

Saturday, May 21, 2016 12:00:00

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវិធីគាំទ្រស្រូវអង្ករនៃកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ចកម្មលើផ្នែកជម្រុញការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា គាំទ្រអនុវត្តន៍ដោយ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) និងមុនរដូវវស្សាដែលចូលមកដល់ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា រួមជាមួយដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត បានរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នា ផ្តោតលើពូជដាំដុះជោគជ័យ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង មន្រ្តីបង្គោលកម្មវិធី EIF និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ ។

Wednesday, May 18, 2016 12:00:00

H.E. TEKRETH kamrang, Secretary of State, Ministry of Commerce, Co-chaired the 3rd Project Steering Committee Meeting, CEDEP II, Marine Fishery Component

Phnom Penh, 10 May 2016 – Marine Fishery component of Cambodia Export Diversification and Expansion Program II held its third project steering committee meeting at Sunway Hotel. The meeting was honourably co-chaired by Lok Chomteav Tekreth Kamrang, Secretary of State of Ministry of Commerce (MoC), Mr. ING Try, Deputy Director General of Fisheries Administration and representative of H.E ENG Cheasan and Mr. Aymeric ROUSSEL, Attaché, European Union. The meeting was attended by steering committee members, project core team, and representative of fishery cantonment of target provinces. It aimed to review the progress of the project and to seek endorsement of the committees on Export Manual.

Tuesday, May 10, 2016 12:00:00

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ IKTT នៅខេត្តសៀមរាប និង សហគមន៍ទទួលផលពីគម្រោងសូត្រប្រណិតក្រោមកម្មវិធី EIF CEDEP I នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ខេត្តសៀមរាប និងបន្ទាយមានជ័យ៖ ខែមេសា ២៥ - ២៨ ឆ្នាំ ២០១៦ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន និងកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជាជំហាន ១ ក្រោមកម្មវិធីពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្មជំហាន ២ ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់អនុវត្តន៍សមាសភាគសូត្រប្រណិត បានរៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាមួយ មួយរយៈពេលពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ទៅកាន់វិទ្យាស្ថានវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរ (IKTT) និងសហគមន៍អ្នកទទួលផលពីគម្រោងសូត្រប្រណិត (EIF CEDEP I, High Value Silk) ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ តំបន់គោលដៅនោះស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសូត្រ IKTT ខេត្តសៀមរាប និងក្រុមហ៊ុនស័ររីឌុយមេគង្គ ខូ អិល ធីឌី - មជ្ឈមណ្ឌលសូត្រមេគង្គ និង សហគមន៍សូត្រឃុំពោចារ ស្រុកភ្នំស្រុក (បន្ទាយមានជ័យ) ។

Wednesday, April 27, 2016 12:00:00ថ្ងៃទី​១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ - កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ចកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មលើកទី ២៦ (SSC-TD-TRI)

>> See All


វីដេអូ