ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
ប្រភេទ   Categoryអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 58
ម្សិលមិញ   Yesterday: 620
សរុប   Total: 1,404,656
ក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម   Business Registration
II. NOTICE ON AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION   ( Top 0/0)


*សំគាល់: ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនដែលអាចស្វែងរកបានគឺចាប់ពី:   Available data is between [03/2005] and [03/2015]
ទំនាក់ទំនងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម For more information please contact:
ទូរសព្ទលេខ Telephone: +855 23 866 018, +855 12 917 760, +855 17 855 011
ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  
Fii&Associates

RAF International Forwarding

Smart International Consulting

Darena GroupHelistar Cambodia helicopter charter company

Air Express Worldwide Inc.ទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map